Gå till innehåll
Ljungby Ridklubb
Ljungby Ridklubb

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-11-21

Författare: Kansli

Doping, tobak, alkohol och narkotika

Inledning

Ljungby ridklubbs verksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen.

Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy för föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar.

TOBAK

LjRK är en rökfri anläggning och vuxna hänvisas vid rökning till särskild anvisad plats.

Detta gäller både rökning och snusning. Åldersgränsen är 18 år enligt svensk lag.

LjRK tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller i övrig föreningsverksamhet.

Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använder tobak pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrarna.

Vad händer?

Om vi ser att våra ledare inte följer vår policy ska någon annan ledare eller person i styrelsen prata med berörd person.

Ansvar

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en förebild för ungdomarna. Ansvaret för att dessa regler följs är ledarnas och styrelsens.

ALKOHOL

Åldersgränsen för att köpa och dricka alkohol på restaurang är 18 år enligt svensk lag, 20 år för att köpa på systembolaget.

LjRK tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker/handlar alkohol.

Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använt alkohol pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrarna. Vid misstanke om alkoholproblem kontaktas sociala myndigheterna.

Ansvar

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en förebild för ungdomarna. Ansvaret för att dessa regler följs är ledarnas och styrelsens.

Alkohol får inte drickas under resor, läger eller under andra aktiviteter där man ansvarar för ungdomarna.

Man kommer inte berusad eller bakfull till träningen, tävlingen eller annan aktivitet eller möte. Man får inte dricka eller uppträda berusad i föreningens kläder eller dräkt. På fester där det förekommer alkohol är det 18 årsgräns som gäller.

Vad händer?

Om vi ser att våra ledare inte följer vår policy ska någon annan ledare eller person i styrelsen prata med berörd person.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare ska vi ha ett enskilt samtal med berörd, erbjuda stöd och hjälp. Vid upprepade tillfällen av berusning avstängs personen från uppdraget som ungdomsledare.

NARKOTIKA OCH DOPNINGSPREPARAT

All bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svenskt lag. All form av dopping är förbjudet i enighet med idrottens regler, dessutom är hantering av visa dopingpreparat (till exempel anabola steroider) även förbjudna enligt svenskt lag.

Om vi upptäcker eller misstänker att någon av våra medlemmar och ledare provat eller använder narkotika/dopning preparat ska vi ha ett enskilt samtal med medlemmen och kontakta föräldrarna om medlemmen är under 18 år. Kontakt tas även med sociala myndigheter, polis samt med riksidrottsförbundets (RF) antidopingsgrupp.

Ansvar

Ansvaret för att upptäcka och uppmärksamma om någon inte följer detta är ledarnas och styrelsens.

DOPING OCH OTILLÅTEN MEDICINERING AV HÄST

Vi följer Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering av häst. Reglerna omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till förbundet och alla som har tävlingslicens utställd av förbundet samt alla som deltar i en tävling arrangerad av förening ansluten till förbundet.

Ansvar

Ansvaret för att upptäcka och uppmärksamma om någon inte följer detta är ledarnas och styrelsens men även LjRK´s medlemmar.