Gå till innehåll
Ljungby Ridklubb
Ljungby Ridklubb

Publicerad: 2022-11-16

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Författare: Kansli

Historia

Redan 14/11 1971 hålls ett första möte i det som senare skulle bli Ljungby Ridklubb. Vid en träff på Skeda gård i Ryssby samlades 12-personer och valde en interimsstyrelse. Ordförande blev Bernt Dyrebo och man bestämde att kalla till ett informationsmöte.

Redan 13 december 1971 hålls informationsmötet på Hammarsbacke i Ljungby och ca. 100 personer närvarade. Man beslutade då välja Gulli Hälinen som första ordförande i klubben.

Registreringen av klubben blir klar våren 1972 och årsmöte hålls.

1972 startar även ridskoleverksamhet och denna förläggs till Skeda gård i Ryssby.

1975 Skriver klubben ett arrende kontrakt med Sixten & Thure Wänheim på mark och stall uppe i Sickinge, detta upplåter dom kostnadsfritt till klubben.

Redan den förste nvember 1979 inviger man det första ridhuset som var beläget till vänster i svängen på vägen upp till nuvarande anläggning.

Den tredje augusti 1987 anställer klubben sin första ridskolechef. Detta blir Tomas Jonsson.

Klubbens verksamhet växer och 1988 köper Ljungby Kommun in grannfastigheten till Wänheims. (Nuvarande anläggning) Med detta fick man möjlighet att bygga ett nytt ridskolestall som står klart 1989.

1990 tar Tomas Jonsson, som varit ridskolechef, över verksamheten och fortsätter att driva ridskolan som arrendator.

Det var en bit ner till ridhuset och verksamheten växte hela tiden och 1994 var det dags för att bygga nytt ridhus. Det förläggs i anslutning till ridskolestallet och en uppvärmd cafeteria samt omklädningsrum ingår också i bygget. Hösten 1994 tar Staffan och Misan Hufudsson över arrendet för ridskoleverksamheten.

Efter att fått kontraktet på Wänheims mark uppsagt så tvingas klubben hösten 1997 att plocka ner "Lilla" ridhuset.

Eftersom ekonomin var anstängd efter byggnationen av ridhuset beslutade man lägga "lilla" ridhuset i "malpåse" tills ekonomin var bättre.

Ett par bra år på klubbens tävlingar gör att redan 1999 kan man börja att bygga upp "lilla" ridhuset igen.

Vid sommaren 2000 var det dags att byta arrendator igen och Tina Santesson tog över driften för ridskoleverksamheten.

Hösten 2001 var extremt regnig och vid klubbens tävlingar i september stod hela uppstallnings och parkeringsområderna under vatten.

Beslut tas att bygga ett tävlingsstall med plats för 100 hästar. Detta invigs under hösten 2002 då klubben förutom de traditionella septembertävlingarna även för första gången står som värd för ett SM, nämligen Ponny-SM i hoppning.

Redan 2004 är det dags för nästa SM, denna gång Häst-SM för juniorer, unga ryttare och seniorer.

2005 står en servicebyggnad vid tävlingsstallet färdig. Denna ger omklädnings och dusch möjligheter för både gästande ryttare och elever som går i Ridgymnasiet.

2008 byggs framsidan av ridhuset ut vilket ger lektionssalar i undre planet och en betydligt större cafeteria i övre planet.

2009 arrangerar klubben åter Ponny SM i hoppning

2012 Tina väljer att avsluta sitt arrende på ridskoleverksamheten och klubben beslutar att åter gå tillbaka till att driva ridskolan i egen regi.

2012 Klubben firar 40-års jubileum.

2016 Det nya ridskolastallet invigs med plats för totalt 29 hästar.

2022 Utebanan byggs ut och får de nya måtten 60x70 m.

2022 Ljungby Ridklubb firar 50-års jubileum.