Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsplan ridskola


                                                                                                                                                 2018-10-10

 

Utbildningsplan Ljungby Ridklubb- Ridskolan

 

 

 

Denna utbildningsplan gäller för ridskolan vid Ljungby Ridklubb från och med höstterminen 2018.

 

SYFTE

 

 

Syftet med utbildningsplanen är att beskriva:

•Modell för elevens personliga utveckling

•Undervisningsformer

•Utbildningsnivåernas innehåll

•Ridelevens utrustning med mera

 

Utbildningsmodellen följer Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken samt barnmärken. Dessa system bildar en logisk följd av de utbildningsnivåer, både teoretiska och praktiska, ridskolan vill erbjuda eleverna.

 

Modellen syftar till att skapa en god grund för eleven i både hästkunskap och ridning oavsett ambitionsnivå. Att motionera på sin fritid, tävlingsridning på önskvärd nivå eller i framtiden söka yrkesutbildning inom hästnäringen. Vid ett eventuellt byte till annan ridskola blir det enkelt att beskriva elevens utbildningsnivå.

 

Utbildningsplanen syftar även till att ge våra instruktörer en samsyn och röd tråd i undervisningen.

 

 

 

UTBILDNINGSMODELL

 

Undervisningen sker i olika utbildningsnivåer. Varje elev väljer själv vilket tempo och vilken utbildningsnivå som är individens ambitionsnivå.

 

Rideleven kan börja som nybörjare från ca 4 år och ridskolan hjälper eleven att utvecklas enligt sina uppställda mål. På ridlekis kommer utbildningsplanen att följa barnmärkena från Vita Hästen till Guld Hästen, fem steg.  Efter barnmärkena, börjar man i vit grupp på ridskolan. När varje märke/nivå är avklarat och godkänt övergår man till nivån över.  Ingen tidsgräns finns på hur lång tid man har på sig att klara märkena, det är helt individuellt. Märkestagning sker alltid i slutet på terminen.

 

För elever med tidigare erfarenhet uppskattar instruktören i samråd med eleven befintlig nivå och placerar därefter i lämplig grupp/nivå enligt modellen.

På så sätt blir undervisningen tydlig och de olika nivåerna förklarar pedagogiskt vilka färdighetskraven är på respektive nivå.

 

Ridskolan erbjuder utbildning upp till LA/1.20m (ponny/häst) i hoppning och LA/MSV dressyr.

 

 

BARNMÄRKEN

 

Målgruppen är barn upp till 12 år.

 

Mål med barnmärken är;

•att barnen får uppmuntran och bekräftelse på vad de lärt sig,

•att grundkunskaper ges genom lek och på ett sådant sätt att nivån anpassas efter barns förutsättningar och ålder.

•att barnen på ett enkelt och positivt sätt får visa sina praktiska kunskaper.

 

Nivån baseras på elevens ökade kunskaper.

 

Vita Hästen - att kunna gå in till hästen/ponnyn på rätt sätt, att kunna borsta och kratsa hovarna, att kunna fem stallregler.

 

Gula Hästen - att kunna leda hästen i skritt, vända korrekt och kunna leda tillbaka till startpunkt, att kunna beskriva hästens utrustning vid ridning och vad de heter.

 

Brons Hästen – att kunna sitta upp/sitta av på rätt sätt, att kunna starta och stanna hästen, att kunna gå de raka ridvägarna, att kunna gå de böjda ridvägarna, volt och volt tillbaka.

 

Silverhästen - att kunna styra hästen mellan koner i skritt, att kunna rida de raka och böjda vägarna i skritt, att kunna rida lätt i trav minst en långsida, sakta av till skritt och göra halt.

 

Guldhästen - att kunna sadla och tränsa hästen, att kunna rida de raka vägarna samt styra hästen mellan uppsatta koner i trav, att kunna rida de böjda vägarna i trav, att kunna fatta galopp och galoppera minst 10 minuter.

 

 

RYTTARMÄRKEN

 

Ryttarmärkena finns i fem olika nivåer, 1 Vit, 2 grön, 3 röd, 4 gul & 5 blå

 

Märke 1 (vitt)

Dressyr program för märke I (Caprilli) med cavalettibommar

Visa upp- och avsittning

Hur man leder en häst

Teoriprov (Skriftligt eller muntligt)-kännedom om hur de teroetiska delarna fungerar i praktiken. Hästens kroppsdelar, hästens utrustning, hästens dagliga vård & skötsel

 

 

Märke 2 (grönt)

Ridprov- program för märke II (Caprilli) med hinder. Hinderhöjd 30-50cm för ponny & 60cm för häst.

Visa sadling och tränsning

Hur man leder en häst på ett säkert sätt

Teoriprov (Skriftligt eller muntligt) innehållande frågor om, vanligaste hästraserna, hästens dagliga vård & skötsel, hästens delar, färger och tecken, hästens utrustning, grundläggande foderlära

 

Märke 3 (rött)

Dressyrprogram för märke III

Hoppning av fler hinder i följd. 40-60cm för ponny & 70cm för häst

Visa tillpassning och skötsel av hästens utrustning. Tillpassning av stigläder och sadelgjord – uppsuttet.

Hur man visar häst vid hand

Teori innehållande frågor om hästraser, hästens utrustning och tillpassning, hästens delar, färg och tecken, hästens beteende, hästens dagliga vård & skötsel, regler för ridning på ridbana, visitation av häst, hästens foder. Enkelt om hästens beteende samt grunder för tävlingsdeltagande.

 

Märke 4 (gult)

Dressyrprogram LC:1

Hoppning bana med fyra hinder 50-70cm för ponny & 80cm för häst

Visa häst vid hand

Grundregler för tävlingsdeltagande

Olika grenar inom ridsportförbundet

Teoriprov innehållande frågor om hästens fysiologi & anatomi, häst- och stallvård, hästens beteende, hästens delar, färg och tecken. Foder – och sjukdomslära, hovvård, visitation av häst, första hjälpen låda till hästen

 

 

 

 

Märke 5 (blått)

Dressyr LC:1 eller LC:2

Hoppning bana med 6 hinder LD för ponny (50-80cm) & 90cm för häst.

Häst vid hand och lastning av häst

Bandagering av olika bandage

Tävlingsregler och tävlingsdeltagande-förberedelser inför tävling

Teoriprov innehållande häst-och stallvård, hästens utrustning-hjälptyglar, hästens exteriör, foder-och sjukdomslära, allemansrätt och ridning i trafik, hovvård

 

Bronsmärket

Dressyr lägst LB:1

Hoppning banhoppning med minst 8 hinder, LC för ponny (60-90cm) & 100 cm för häst.

Visa sadling och tränsning, tillpassning av hästens utrustning, dekorativ hästvård, bandagering, upp- och avsittning, tillpassning av stigläder och sadelgjord uppsuttet.

Teoriprov innehållande frågor allmän hästkännedom, hästsjukvård, allemansrätt, trafikregler och tävlingskunskap.

Lastning av häst

 

Silvermärket (endast D-ponny & häst)

Dressyr lägst LA:4

Hoppning banhoppning 100cm för D-ponny och 110cm för häst

 

Guldmärket (endast häst)

Dressyr lägst MSV B

Hoppning banhoppning 120 cm med minst 8 hinder

 

 

 

 

UNDERVISNINGSFORMER

 

Ridskolans undervisning sker både genom praktisk- och teoretisk ridundervisning enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer.

 

Vid behov erbjuds även undervisning på engelska.

 

För elever med någon form av funktionsnedsättning, fysisk såväl som psykisk, sker undervisningen på en individanpassad nivå antingen enskilt eller i grupp om 2-4 elever.

 

Specialgrupper i både hoppning och dressyr finns. För deltagande i hoppgrupp krävs även minst en ordinarie lektion/vecka. Max 6 deltagare/grupp och en undervisningstid på 60 minuter.

Tävlingsgrupp-”eget steg”-  i hoppning och dressyr  för ponny och häst. Max 6 deltagare/grupp. Urval kan komma att ske vid många intresserade. Elever i denna grupp ges möjlighet att tävla med våra ridskolehästar- och ponnyer. För att delta i gruppen krävs även ridning i ordinarie ridggrupp.

 

Vid minst två tillfällen/termin ersätts ordinarie ridlektion med teoretisk undervisning. Nybörjargrupper har teori var fjärde gång. En gång på vårterminen ersätts alla ordinarie ridlektioner med en teorivecka där du har möjlighet att välja lämpligt pass att gå på.

 

Privatlektioner kan bokas regelbundet eller vid enskilda tillfällen, både med skolhäst eller egen häst. Specialundervisning kan då anpassas efter elevens behov och önskemål. Tid för privatlektion är 30 – 45 minuter.

 

Ridskolan erbjuder skolhästar till varje ridpass, för elever med egen häst finns möjligheten att ta med den i undervisningen förutsatt att hästen har en tillräcklig utbildningsnivå och fungerar i gruppen. Avstämning görs med respektive instruktör.

 

Ridläraren fördelar hästar i gruppen enligt hästlista, eleverna rider samma häst fyra gånger (två dressyrpass, ett pass med bomövningar och en hopplektion) sedan sker hästbyte.

 

Ridundervisningen sker i ridhus, utomhus och även under uteritt.

RIDELEV

 

Att vara elev på ridskolan kräver medlemskap i Ljungby Ridklubb. Eleven ska känna till föreningens regler, policy och riktlinjer och uppträda därefter.

 

Eleven ska vara på plats ca 20-30 minuter före utsatt lektionsstart. Om hästen inte deltar på föregående lektion sköter eleven rengöring och rykt samt sadlar och tränsar hästen.  Även efter lektionen sköter eleven om ”sin” häst, om denne inte går lektionen efter och lämnar hästens utrustning på avsedd plats. Var noga med att hänga upp sadel och träns på rätt sätt.

 

Om eleven har missat sin ridlektion och lämnat godkänt återbud (innan kl. 13 samma dag) erbjuds igenridning i mån av plats i likvärdig grupp alternativt på lägre nivå. Endast två igenridningar/termin.

Vill man inte ha kvar sin plats till nästa termin säger man själv upp den minst tre veckor innan den nya terminen börjar annars är man med automatik kvar på sin ordinarie ridtid och blir bunden att betala för hela terminen. Vid avhopp under terminens gång gäller betalning för hela terminen.

 

Varje elev ansvarar för att ha rätt utrustning, hjälm och säkerhetsväst finns att låna av klubben. Dessa ska passa ryttaren väl och för elever under 18 år gäller krav på användande av säkerhetsväst vid all ridning. Ridning utan hjälm är absolut förbjudet.

 

Vid all ridundervisning gäller att skor med klack måste användas. Detta för att undvika att foten åker igenom stigbygeln. Sporrar används endast vid ridning och bör tas av vid hantering av häst från marken och i i stallet då de kan utgöra en risk att snubbla. Handskar bör användas vid ridning, longering, tömkörning och lastning.

 

Långa halsdukar och allt för tjocka jackor bör undvikas och sommartid bör långärmad skjorta/tröja användas.

 

Smycken och piercing bör inte användas vid ridning då dessa kan utgöra en olycksrisk.

 

Långt hår skall vara uppsatt vid ridning och hästhantering.

 

 

 

 

TÄVLINGSRIDNING FÖR RIDSKOLANS ELEVER

 

För deltagare i vår tävlingsgrupp ges även möjlighet att starta vid de lokala tävlingar som arrangeras av Ljungby Ridklubb. Möjlighet finns även att starta på lokala tävlingar arrangerade av klubbar i närområdet.

 

 

SAMMANFATTNING

 

Det är vår ambition att inspirera våra elever att utvecklas både i sin personliga färdighet i ridning, i allmän hästkunskap och hantering av häst.

 

Att erbjuda en undervisning med kvalité oavsett elevens ambitionsnivå och tidigare erfarenheter.

Uppdaterad: 07 APR 2016 00:07

 

 

Kontakta oss

Ljungby Ridklubb

Sickinge

341 91 LJUNGBY

070 508 00 02

Svarar vi ej i telefon är du välkommen att skicka ett sms eller prata in ett meddelande. Lämna namn och telefonnummer så återkopplar vi så fort vi kan!

 

Ridskola

För avbokning och
frågor till ridskolan
070 508 00 02

This is a mailto link

Svarar vi ej i telefon är du välkommen att skicka ett sms eller prata in ett meddelande. Lämna namn och telefon nummer så återkopplar vi så fort vi kan! 

 

Kansli

Kansliet är bemannat:

Mån, Tis, Ons, Fre 08,00-12,00

073-8312330

This is a mailto link

Tävling

För frågor angående tävlingar

This is a mailto link

This is a mailto link

 

 

 

Postadress:
Ljungby RK - Ridsport
Sickinge
34191 Ljungby

Kontakt:
Tel: 0738312330, 0705080002
E-post: kansli@ljungbyridklu...

Se all info