Hoppa till sidans innehåll

Miljöpolicy


Ljungby ridklubb, (LjRK) har i sin verksamhet identifierat följande områden som viktiga ur miljösynpunkt:

 

Lagstiftning

LjRK ska förstå och uppfylla de lagar, föreskrifter och andra miljökrav som gäller för vår verksamhet.

Energi

I LjRK´s verksamheten förbrukas energi i form av el, värme, varmvatten och drivmedel.
LjRK ska arbeta för att hushålla med naturresurser och energi samt för att minska
energiförbrukningen och att den energi som används skall var miljömärkt.

Kemikalier 

Då kemikalier används ska de vara godkända och vara det för verksamheten
fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Inköp

LjRK kan minska sin miljöpåverkan genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljöaspekter
vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de etablerade miljömärkningarna.

Återvinning

LjRK´s verksamhet är till största delen av den karaktär att det i det dagliga arbetet samt under evenemang uppkommer avfall av olika slag. Som exempel, papper, wellpapp, plast, glas, metaller, elektronik och ljuskällor.
Från stallarna genereras organiskt avfall som gödsel och strö från bäddar.

LjRK strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

 

Transporter

Vid upphandling av varor ska transporternas miljöpåverkan beaktas.

 

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska LjRK´s miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är LjRK´s styrelse.

Uppdaterad: 06 APR 2016 23:58 Skribent: Styrelsen, Ljungby Ridklubb

Kontakta oss

Ljungby Ridklubb

Sickinge

341 91 LJUNGBY

070-5080002

 

Kontoret är just nu oregelbundet bemannat. Nås säkrast via mail. Svarar vi ej på telefonen så prata in ett meddelande, lämna namn och telefon nummer så ringer vi upp så fort vi kan. Går Även bra att Skicka ett SMS.

Ridskola
För avbokning och
frågor till ridskolan
070-5080002

This is a mailto link

Kansli

Kansliet är tyvärr inte bemannat dagtid men vi nås lättast via mail.

This is a mailto link

Tävling

För frågor angående tävlingar

This is a mailto link

This is a mailto link

Postadress:
Ljungby RK - Ridsport
Sickinge
34191 Ljungby

Kontakt:
Tel: 037210071, 037282330
E-post: This is a mailto link

Se all info